Podsumowanie

Danych

Analiza danych ze strony pozwala na zrozumienie działań, które były podjęte w celu rozwoju strony. Umiejętne wykorzystanie otrzymanych wyników, pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji w celu dalszego rozwoju. Pozwala zrozumieć jakie działania wpływają pozytywnie – rozwijają stronę – a które wpływają negatywnie – zaprzestanie takich działań. Przedstawione liczby w klarowny sposób pozwala zrozumieć klientowi działania jakie są prowadzone na stronie.

Raport działań następuje po prowadzeniu strony przez osobę zajmującą się SEO. Wykorzystanie działań, które były podejmowane, są wykorzystywane do stworzenia raportu – przedstawiony w dalszej fazie współpracy. Raport ma za zadanie przedstawienie zmian jakie zaszły na stronie przez okres współpracy. Stworzony jest w prosty i przejrzysty dla klienta sposób, w razie pytań zapraszamy do kontaktu.